ASSESSMENT

Flexibele dienstverlening bij personeelsselectie

Het kan een hels karwei zijn om geschikt personeel te vinden én te binden. Menig werkgever herkent het volgende:
  • Achteraf bezien, wist u eigenlijk al bij aanname van een kandidaat dat er iets niet klopte, maar u kon er niet de vinger op leggen wát.
  • De kosten van een verkeerde personeelskeuze in termen van productiviteitsverlies, werving, inwerktijd en vertrouwen bij de collega’s zijn zeer hoog.
  • U zoekt niet alleen goed presterende medewerkers, maar zij moeten ook passen binnen het team.

Om u te helpen de juiste keuze uit sollicitanten te maken, bied ik een modulair assessment programma dat tegen aanvaardbare kosten (vanaf €425,-) inzicht geeft in de geschiktheid van kandidaten. Desgewenst garandeer ik dat de kandidaat over de gewenste competenties beschikt. Ook als u het groeipotentieel van uw personeel in kaart wilt brengen kan een assessment nuttig zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens de intake nemen we samen het functieprofiel door, zodat de benodigde
competenties helder en afgestemd zijn. Desgewenst lever ik competentiebeschrijvingen inclusief gedragsvoorbeelden, zodat het functieprofiel later kan worden gebruikt bij werving en beoordeling. Voorafgaande aan het gesprek vult de kandidaat online de TMA talent-analyse in, die de basis vormt voor de rapportage van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. Aanvullend zal ik de kandidaat diepgaand en op gestructureerde wijze interviewen over zijn ervaring, ambitie en motivatie. Desgewenst wordt hij via praktijkopdrachten getest op geschiktheid voor de functie. Hiertoe beschik ik over instrumenten die zich voor een veelheid aan functies in de praktijk hebben bewezen. In alle gevallen onderzoek ik de referenties van de kandidaat. De rapportage bevat een herkenbaar, levendig en samenhangend beeld van de persoon met zijn sterke en zwakke kanten en, indien relevant, de mate van geschiktheid voor de functie. De rapportage wordt met de kandidaat op herkenbaarheid getoetst en na vrijgave vertrouwelijk ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Het aanbod sluit aan op operationeel, tactisch en strategisch niveau met dienovereenkomstige kosten. Zo kan voor operationele functies in een aantal gevallen worden volstaan met een second opinion met beperkte testafname, terwijl voor commerciële en managementfuncties een volledig assessment wordt aanbevolen. Indien u kiest voor een assessment, geef ik desgewenst een geschiktheidsgarantie af. Mocht de kandidaat uiterlijk na een half jaar op de gemeten competenties niet goed presteren, dan wordt het assessment voor zijn vervanger kosteloos uitgevoerd.

De TMA Selectie-analyse is een online test die de competenties, capaciteiten, persoonlijkheid en talenten van de kandidaat in kaart brengt. In handen van een deskundige die de resultaten in het juiste perspectief plaatst, is de TMA analyse een krachtig instrument dat niet alleen inzicht geeft in de geschiktheid van de kandidaat voor de functie maar ook in de mogelijke afbreukrisico’s.

’Goed personeel als basis voor succes’